Між захистом і цензурою. В Україні регулюють інтернет-піратство досудовим методом

 

23 березня 2017-ого року Верховна Рада схвалила Закон про “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, який містить положення про захист від інтернет-піратства.

Закон передбачає можливість блокування веб-сторінок за заявою, без рішення суду – але тільки для аудіовізуального контенту, – повідомляє Асоціація Медіа-Бізнесу. Ці положення можуть бути розглянуті також як і зазіхання на свободу Інтернету.

Як зазначають в Асоціації Медіа-Бізнесу, захист авторського права стосується: аудіовізуальних творів, музичних творів, комп’ютерних програм, відеограм, фонограм, передач (програм) організацій мовлення. Відповідно, таке блокування не можна буде застосувати до друкованих публікацій на сайтах газет, наприклад журналістських розслідувань.

Регулювання авторського права в мережі Інтернет відображене в статтях 52.1 – про порядок припинення порушення авторського права та статті 52.2 – про зобов’язання постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту авторського права.

Згідно з законом, у випадку порушення авторського права власник авторських прав має право звернутися до власника веб-сайту та/або веб-сторінки, на якому розміщена або використана відповідна інформація.

Якщо власник не реагує на заяву чи якщо його встановити неможливо, звертатися слід до постачальника послуг хостингу.

Крім того, власники веб-сайтів та постачальники послуг хостингу відтепер повинні розміщувати у вільному доступі на власних веб-сайтах та/або в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) інформацію про себе:

 • повне ім’я або найменування власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу;
 • повну адресу місця проживання або місцезнаходження власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу;
 • контактну інформацію власника веб-сайту та постачальника послуг хостингу, у тому числі адресу електронної пошти, номер телефону, за якими з ними можливо оперативно зв’язатися.

Останній пункт – це також та інформація, яку повинні розміщувати на своїх веб-сайтах фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання.

Також постачальники послуг хостингу відтепер зобов’язані передбачати у договорах умови і правила, що забороняють замовникам послуг розміщувати електронну (цифрову) інформацію з порушенням авторського права і (або) суміжних прав третіх осіб, а також зобов’язують замовників послуг вказувати достовірну і коректну інформацію про себе, у тому числі свої контактні дані.

Що робити, якщо відбулося порушення авторських прав?

Відповідно до нового Закону, власник авторських прав має подати заяву про припинення порушення авторського права.

Заява подається винятково за посередництвом адвоката. Адвокат має надіслати відповідну заяву, “за умови ідентифікації заявника, встановлення його контактних даних та підтвердження наданими заявником документами факту наявності у заявника прав, про припинення порушення яких висувається вимога”, – йдеться в законі. До заяви додається копія одного з документів, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги.

В заяві має міститися:

 • інформація про заявника (ім’я, місце проживання або місце знаходження, адреса електронної пошти або поштова адреса);
 • вид і назва об’єктів авторського права, про порушення яких йдеться в заяві;
 • “вмотивоване твердження про наявність у заявника майнових прав; інтелектуальної власності на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав”;
 • гіперпосилання на електронну (цифрову) інформацію, розміщену або в інший спосіб використану на веб-сайті;
 • вимогу про унеможливлення доступу до електронної (цифрової) інформації на веб-сайті;
 • відомості про постачальника послуг хостингу, який надає послуги і (або) ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, а саме: найменування; адреса електронної пошти або поштова адреса, на яку у випадках порушення авторського права власник веб-сайту або інші особи мають надсилати інформацію;
 • твердження заявника, що наведена в заяві інформація є достовірною, а наявність у заявника прав, про порушення яких заявлено, перевірена адвокатом, за представництвом (посередництвом) якого подається заява.

Є три випадки, коли може бути відмовлено у задоволенні заяви:

 • Коли особа, до якої звертається заявник має права на використання інформації, про йдеться в заяві;
 • Коли особа, якій надіслано заяву, не є власником веб-сайту;
 • Коли заява оформлена з порушенням вимог.

Про відмову в задоволенні заяви власник веб-сайту має надіслати повідомлення протягом 48 годин.

Заявник має право звернутися безпосередньо до постачальника послуг хостингу в таких випадках:

 • Бездіяльність власника веб-сайту в зазначені в Законі терміни;
 • На веб-сайті та в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) відсутні відомості про власника веб-сайту в обсязі, що дає змогу звернутися до нього.

Хостер повинен потягом 48 годин отримати відповідь власника сторінки або заблокувати контент. Слід зазначити, що такий контент має бути автоматично розблокований, за 10 днів, якщо заявник не надасть хостеру інформацію про відкриття відповідного судового провадження “про захист його прав на об’єкт (об’єкти) авторського права і (або) суміжних прав (електронної (цифрової) інформації), щодо якого (яких) подавалася заява про припинення порушення” (п.10 ст.52 Закону).

Належне виконання порядку та захист від зловживань забезпечено адміністративним санкціями, додає Українська асоціація медіа-бізнесу:

– штраф від 8500 грн до 17 000 грн – у разі невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу.
– штраф від 17 000 грн до 34 000 грн – за наведення особою завідомо недостовірної інформації щодо наявності авторського права і (або) суміжного права у заяві про припинення порушень авторського права.

 

Нагадаємо, в квітні розроблять перші пропозиції щодо блокування сайтів державою. 

 

Коментарі

Напишіть коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.